RECORREGUT HISTÒRIC

LES PRIMERES PINZELLADES...
Al setembre de 2006, un vilatà de Vacarisses i pare d'un alumne que cursava 5è d'educació primària, va iniciar tot un procés que implicava valors de compromís amb la vila, amb la societat, amb l'educació, la solidaritat i, com no, amb la sostenibilitat.
D'inici va projectar el seu ideari a tots els que tenien criatures entre els 11 i 12 anys. Va fer extensiu el seu desig al consistori, a les AMPAs... a tot aquell que creia susceptible de participar-hi.
La seva perseverància ha donat lloc a cinc anys d'edicions continuades, en les quals ell sempre ha estat present. Durant aquest període ha anat passant el testimoni a aquells pares que, com ell, han tingut fills i filles escolaritzats/des a Vacarisses en el cicle superior, és a dir, a 5è i 6è.
L'activitat de DRAPAIRES ha esdevingut un fet social de cohesió, que a poc a poc ha permès viure i esperar la fira com una festa per als menuts i com un compromís per als adults.El 2006 i 2007
Aquestes dues edicions van tenir lloc en plena tardor, a les portes del Nadal, amb el desig d'arreplegar l'excedent de material que tenim dintre de casa i que de cara a les festes nadalenques ens fa més nosa que profit. 
Va ser amb DRAPARIES DE MAÚS amb qui vam col·laborar. Tots els guanys obtinguts van ser lliurats cap a aquesta entitat benèfica.
http://www.emaus.es/cooperativa_drapaires.htmlEl 2008 i 2009 
Aquestes altres dues edicions es va treballar amb Andròmines, establint els mateixos paràmetres d'actuació que van liderar el projecte inicial. 
El ressò d'aquesta activitat pren unes dimensions considerables, ja que a nivell de municipi intenta arribar a les diferents entitats de Vacarisses. Per als vilatants és una jornada de festa, de mercat. 
http://www.andromines.net/
EL 2011 
Un canvi en les dates, per raons d'agenda en el consistori -eleccions autonòmiques-, va obligar a canviar la cinquena edició, passant de les darreries de novembre de 2010 a la primavera de l'any següent, abril 2011. Mantenint la voluntat d'arribar a diferents ONG, drapaires canvia d'entitat col·laboradora i ara és SOLIDANSA amb qui es treballa.